FireWall VR

FireWall VR

מק״ט: CUSA-11182

חומת אש שעת האפס" הוא משחק"
ירי בגוף ראשון של 4X4 שחקנים
המותאם ל VR שבו השחקנים יוכלו
לנצח אך ורק ע"י עבודת צוות וע"י
יצירת טקטיקות ואסטרטגיות כדי
לנצח את המשימות.
oיעמוד לרשות השחקנים ארסנל ענק
של ציוד ונשק לטובת השלמת
המשימות.
oקבוצה אחת של תוקפים וקבוצה אחת
של מגנים אשר עובדים עבור חוזה
אנונימי כדי להגן על הנתונים אשר
יושבים על מחשבים ניידים המפוזרים
בכל הגלובוס.