תקנון WINTER CASH BACK מוצרי הצילום של סוני

10.10.20

-תקנון-

 

תקנון WINTER CASH BACK מוצרי הצילום של סוני 

 1. תיאור
  צרכן סופי הרוכש אצל " משווק מורשה", כהגדרתו בסעיף 4 להלן, בתאריכים 15.10.20 ועד 22.11.20 או עד גמר המלאי הראשון מבניהם, ממגוון המצלמות והעדשות של שבמבצע, יקבל במעמד הרכישה הנחה ממחיר המומלץ לצרכן אשר תנוכה מהתשלום בגין המוצר שרכש.
 2. גובה ההנחה משתנה מדגם לדגם לפי המפורט מטה.
 3. תוקף
  בגין רכישות החל מתאריך 15.10.20 ועד לתאריך 22.11.20, או עד גמר המלאי המוקצה ( מינימום 10 יח' מכל דגם ) , הראשון מביניהם.

 הערה: חברת ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בהודעה מוקדמת של 48 שעות .


 

 1. חנויות מורשות
  אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, לשמש כחנויות מורשות למוצרי סוני.
  הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. רשימת החנויות המורשות למכירת מוצרי הצילום של ישפאר, שתחייב את ישפאר,  ניתן למצוא במשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, באתר האינטרנט של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ
  isfar.co.il  .

          * חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"חנות מורשה" לצורך עניין זה .

  

 1. הנחת WINTER  CASH BACK תבוצע על ידי הסוחר ובאחריותו הבלעדית .

 

אין כפל מבצעים

 

 

______________________

 

ישפאר מוצרי צריכה בע"מ

 

נספח – 1

רשימת הדגמים המשתתפים במבצע ומחיר המבצע