צילום DSLR

צילום DSLR מבוסס על מצלמת רפלקס דיגיטלית ומציע שורה ארוכה של יתרונות מעשיים, פונקציונאליים ואסתטיים.