תקנון מבצע BLACK FRIDAY למוצרי פלייסטיישן

28.11.19

-תקנון-

 

תקנון מבצע – BLACK FRIDAY 2019   

 

 1. תיאור המבצע
  צרכן סופי יוכל לרכוש "בחנות מורשה", כהגדרתה בסעיף 7  להלן ,בתקופת המבצע או עד גמר המלאי הראשון מבניהם,  ממגוון פריטי פלייסטיישן במחיר מוזל  את המוצרים המפורטים בנספח מס' 1
 2. המחיר המוזל של כל פריט מצוין בנספח מס' 1 המחיר הסופי נקבע על ידי המשווקים שרשאים לגבות גם מחיר נמוך יותר.

 

 1. תקופת המבצע
  החל מתאריך 29.11.19  ועד לתאריך 02.12.19, או עד גמר המלאי, הראשון מבניהם.

 

 1. חברת ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בהודעה מוקדמת של 48 שעות.

 

 1. המוצרים

הדגמים המשתתפים במבצע BLACK FRIDAY 2019 הינם ממגוון הקונסולות, האביזרים והמשחקים הכלולים במבצע, הפריטים הנ"ל במצב חדש בלבד באריזה המקורית, אשר יובאו על ידי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ונרכשו ב"חנות מורשה" כהגדרתה בסעיף 7   להלן  הפריטים והמוצרים מפורטים בנספח 1   

 

 1. ההטבה – מחירים מוזלים בגין הפריטים המשתתפים במבצע, המחירים הסופיים נקבעים על ידי המשווקים .המחיר הקודם של המוצר מופיע בנקודות המכירה השונות .

 

 

 1. חנויות מורשות
  אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, לשמש כחנויות מורשות למוצרי סוני.
  הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, באתר האינטרנט של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ
  isfar.co.il וברשימה המצ"ב.

* חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"חנות מורשה".

 

 1. תנאי הזכאות לאפשרות הרכישה המוזלת :
  – הרכישה  בוצעה ע"י צרכן סופי בתקופת המבצע.
  – הרכישה  בוצעה בחנות מורשה.
  – המוצר  הנרכש יובא ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ וניתנה לו אחריות של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ.
  -המוצר  בשימוש ביתי בלבד.

-פריט 1 ללקוח

 

 1. אחריות הרשת/סוחר בתקופת המבצע

 

המחירים הסופיים נקבעים על ידי המשווקים .המחיר הקודם של המוצר מופיע בנקודות המכירה השונות .

 

______________________

ישפאר מוצרי צריכה בע"מ

 

נספחים :

נספח מס' 1: רשימת מוצרים ומחירים מוזלים – נספח 1

נספח מס' 2:רשימת משווקים מורשים – לחצו כאן