תקנון מבצע מונדיאל 2018

תקנון מבצע מונדיאל 2018 – " 4 שנות אחריות מלאה ממונדיאל למונדיאל"

1. תיאור המבצע
צרכן סופי הרוכש "בחנות מורשה", כהגדרתה בסעיף 4 להלן, בתקופת המבצע, מסך סוני, ייהנה מ- 4 שנות אחריות עפ"י המפורט בסעיף 5 .

2. תקופת המבצע
החל מתאריך 3.5.18 ועד לתאריך30.6.18, או עד גמר המלאי, הראשון מביניהם. על הצרכן לרכוש את המסך בתקופת המבצע ולהחזיק בחשבונית המעידה כי הרכישה בוצעה בתקופת המבצע. הערה: חברת ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בהודעה מוקדמת של 48 שעות.

3. המוצרים
מסכי סוני מסדרת ברוויה בלבד, חדשים ובאריזתם המקורית, אשר יובאו על ידי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ונרכשו ב"חנות מורשה" כהגדרתה בסעיף 4 להלן.

4. חנויות מורשות
אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, לשמש כחנויות מורשות למוצרי סוני.

הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, באתר האינטרנט של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ www.isfar.co.il וברשימה המצ"ב.
* חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"חנות מורשה".

5. תנאי הזכאות לאחריות מורחבת:
– רכישת המסך בוצעה ע"י צרכן סופי בתקופת המבצע.
– רכישת המסך בוצעה בחנות מורשה.
– המסך הנרכש יובא ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ וניתנה לו אחריות של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ.
– המסך בשימוש ביתי בלבד.
– האחריות למסך כפופה לתנאי האחריות שבתעודת האחריות הרצ"ב.
– האחריות היא לתקופה של 4 שנים מיום רכישת המכשיר.

6. מימוש הזכות במבצע
בכדי ליהנות מהאחריות על פי המבצע, – הצרכנים אשר רכשו ממגוון מסכי סוני בתקופת המבצע יקבלו את תעודת האחריות המורחבת מטכנאי ישפאר במעמד התקנת המסך ובהצגת חשבונית קניה .
צרכנים שיעמדו בכל תנאי המבצע שלעיל, יהיו זכאים לתקופת אחריות מורחבת בת 4 שנים מיום רכישת המכשיר (שנת אחריות רגילה בהתאם לתעודת האחריות הרגילה של ישפאר ובנוסף 3 שנים נוספות).

7. אין כפל מבצעים

חשוב: רק לקוח שתהיה בידו תעודת אחריות מורחבת יהיה זכאי לאחריות המורחבת בהתאם למבצע זה!

ישפאר מוצרי צריכה בע"מ