תקנון מבצע חבילת הגיימינג האולטימטיבית

תקנון מבצע יורו "חבילת הגיימינג האולטימטיבית" מסכי סוני ברוויה מסדרת XH90

1.מהות המבצע:
צרכן סופי הרוכש "בחנות מורשה", כהגדרתה בסעיף 4 להלן, בתקופת המבצע, מסך סוני ברוויה מסדרת XH90 המשתתף במבצע ובנוסף רוכש באותו מעמד קונסולת PS5 1016A-CFI , יקבל אוזניות גיימינג סוני Pulse3D מדגם S/ZWH1-CFI בשווי של 499 ₪ במתנה.
2 .תקופת המבצע:
החל מתאריך 21.6.21 ועד לתאריך 25.7.21 , או עד גמר המלאי של 100 חבילות , הראשון מביניהם. על הצרכן לרכוש את המסך בצירוף קונסולת PS5 בתקופת המבצע ובאותו מעמד ולהחזיק בחשבונית המעידה כי הרכישה בוצעה בתקופת המבצע לשני המוצרים באותו מעמד .
הערה: חברת ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בהודעה מוקדמת של 48 שעות, ולחילופין להגדיל את הכמות ע"פ זמינות המלאי .

.3 .המוצרים המשתתפים במבצע:
מסכי סוני ברוויה מסדרת XH90 מהדגמים הר"מ KE-55XH9096BAEP, KE-65XH9096BAEP KE-75XH9096BAEP, KE-85XH9096BAEPCFI-1016A : ובצירוף קונסולת . PS5 המוצרים הנרכשים יהיו אך ורק חדשים ובאריזתם המקורית, אשר יובאו על ידי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ונרכשו ב"חנות מורשה" כהגדרתה בסעיף 4 להלן.

במקרה של עמידה בכל התנאים שלעיל , ינתנו לצרכן הסופי אוזניות גיימינג סוני Pulse3Dnsdo – בשווי 499 ₪ במתנה.

. 4 .חנויות מורשות
אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, לשמש כחנויות מורשות למוצרי סוני. הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. את רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, באתר האינטרנט של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ il.co.isfar.www וברשימה המצ"ב. * חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"חנות מורשה".
5 .. תנאי הזכאות לאפשרות רכישת "החבילה המוזלת" :
– רכישת המסך והקונסולה בוצעו ע"י צרכן סופי בתקופת המבצע ובאותו מעמד . – רכישת המסך והקונסולה בוצעה בחנות מורשה.
– המסך הנרכש יובא ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ וניתנה לו אחריות של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ. – המסך והקונסולה בשימוש ביתי בלבד.

6 .. זמני אספקה -חברת ישפאר אינה מתחייבת על אספקת המסך ביחד עם הקונסולה וזמן אספקת הקונוסלה הינו עד 14 ימי עבודה מיום קבלת ההזמנה בישפאר.
. 7 .מדיניות ביטול והחזרה : המוצרים שבמבצע יוחזרו בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה– תשע"א – 2010( וכן בהתאם לאמור חוק הגנת הצרכן, תשמ"א-1981 ,ובכפוף לדין. המוצרים יוחזרו בשלמותם, כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בהם שימוש ,ובאריזתם המקורית.

למען הסר ספק לא ניתן להחזיר חלק מהחבילה ומדיניות הביטול תחול אך ורק על כל החבילה שנרכשה ) מסך מסדרת XH90 + קונסולת PS5 + אוזניות המתנה ( כל עוד לא שנעשה בהם כל שימוש ובכפוף לאמור בדין
אין כפל מבצעים