תקנון הטבת שנת אחריות נוספת אוזניות WH-1000XM4

1.9.20

-תקנון-

 

הטבת שנת אחריות נוספת אוזניות WH-1000XM4

 

 1. תיאור ההטבה


  צרכן סופי הרוכש "בחנות מורשה", כהגדרתה בסעיף 4 להלן, בתקופת המבצע אוזניות סוני מדגמים
  WH-1000XM4B WH-1000XM4S, ייהנה מ- שנת אחריות מלאה נוספת עפ"י המפורט בסעיף 5.

  סה"כ שנתיים אחריות מלאה  

 

 1. תקופת ההטבה

החל מתאריך 1.9.20 ועד לתאריך 31.12.20, או עד גמר המלאי, הראשון מביניהם. על הצרכן לרכוש את האוזניות בתקופת ההטבה ולהחזיק בחשבונית המעידה כי הרכישה בוצעה בתקופת ההטבה. הערה: חברת ישפאר רשאית להפסיק את ההטבה בכל עת, בהודעה מוקדמת של 48 שעות.

 1. המוצרים

אוזניות סוני מדגם WH-1000XM4 בצבעים שחור וכסוף , חדשים ובאריזתם המקורית, אשר יובאו על ידי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ונרכשו ב"חנות מורשה" כהגדרתה בסעיף 4 להלן.

 

 1. חנויות מורשות

אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, לשמש כחנויות מורשות למוצרי סוני.הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, באתר האינטרנט של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ www.isfar.co.il וברשימה המצ"ב.

חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"חנות מורשה".

 

 1. תנאי הזכאות לאחריות מורחבת:

 • רכישת האוזניות בוצעה ע"י צרכן סופי בתקופת ההטבה.
 • רכישת האוזניות בוצעה בחנות מורשה.
 • האוזניות הנרכשו ויובאו ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ וניתנה להן אחריות של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ.
 • האוזניות הינן בשימוש ביתי בלבד.
 • האחריות לאוזניות כפופה לתנאי האחריות שבתעודת האחריות הרצ"ב.
 • האחריות המורחבת היא לתקופה של 24 חודשים מיום רכישת האוזניות.

 

 1. מימוש הזכות ההטבה – בכדי ליהנות מהאחריות על פי המבצע, על רוכש

הצרכן הסופי לשלוח את ספח "פרטי רישום אחריות" המצורף לחוברת ההפעלה, בצירוף חשבוניות הקניה למשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, רחוב ספיר 7, הרצליה פיתוח.
צרכנים שיעמדו בכל תנאי המבצע שלעיל, יהיו זכאים לתקופת אחריות מורחבת בת 24 חודשים מיום רכישת האוזניות (שנת אחריות רגילה בהתאם לתעודת האחריות הרגילה של ישפאר ובנוסף 1 שנה נוספות). תעודת האחריות המורחבת תישלח לזכאים בדואר.

 

אין כפל מבצעים!

 

______________________

 

ישפאר מוצרי צריכה בע"מ