התאמת פילטרים לקולטי ELICA

 

דגם קולט פילטר פחם תואם בתשלום 
HAIKU F-00333
APLOMB CFC0038668
STRIPE CFC0038668
STRIPE URBAN CFC0038668
SHIRE CFC0038668
JOY F-00333
LOL F-00333
CRUISE F-00333
CIRCUS F-00333
CIRCUS PLUS F-00333
TAMAYA PB/NW CFC0013072
TAMAYA RAIL CFC0038668
STONE F-00333
MISSY F-00478
TONDA CFC0013072
TUBE PRO CFC0038668
HAIKU ISLAND F-00333
JOY ISLAND F-00333
CRUISE ISLAND F-00333
LANE CFC0038668
ELIBLOC HT F-00169
ERA C CFC0038000
ELITE 14 CFC003800
KREA F-00572
ACUTA CFC0038668
RUBINO CFC0013072