תקנון מבצע מקרן קול במתנה על מגוון מסכי סוני ברוויה

תקנון מבצע – מקרן קול במתנה על מגוון מסכי סוני ברוויה המשתתפים במבצע

1. תיאור המבצע

צרכן סופי הרוכש "במשווק מורשה", כהגדרתה בסעיף 4 להלן, בתקופת המבצע, מסך סוני ברוויה מדגמי Android TV המשתתפים במבצע מקרן קול מדגם HTC-T290 במתנה .

2. תקופת המבצע

החל מתאריך 23.7.17 ועד לתאריך 31.8.17, או עד גמר המלאי, הראשון מביניהם. על הצרכן לרכוש את המסך בתקופת המבצע ולהחזיק בחשבונית המעידה כי הרכישה בוצעה בתקופת המבצע.

הערה: חברת ישפאר רשאית להפסיק את המבצע בכל עת, בהודעה מוקדמת של 48 שעות.

3. המוצרים

הדגמים המשתתפים במבצע , מסכי סוני ברוויה Android TV מדגמים: KD-75XE9405BAEP , KD-75XE8596BAEP , KD-65XE9305BAEP , KD-65XE9005BAEP ,KD-65XE8596BAEP , KD55XE9005BAEP , KD55XE8505BAEP .
, חדשים ובאריזתם המקורית, אשר יובאו על ידי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ ונרכשו ב"משווק מורשה" כהגדרתה בסעיף 4 להלן.

4. ההטבה – מקרן קול סוני מדגםT290 HTC- במתנה , המחיר מומלץ לצרכן המלא למקרן קול המשתתף במבצע 1490 ₪.

5. חנויות מורשות

אך ורק חנויות אשר הוסמכו ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, לשמש כחנויות מורשות למוצרי סוני.

הקביעה אם חנות הינה "חנות מורשה" תהיה קביעה של ישפאר לפי שיקול דעתה הבלעדי. רשימת החנויות המורשות שתחייב את ישפאר ניתן למצוא במשרדי ישפאר מוצרי צריכה בע"מ, באתר האינטרנט של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ www.isfar.co.il וברשימה המצ"ב.

* חנויות או סוחרים שאינם מופיעים ברשימה לא יחשבו בשום מקרה כ"חנות מורשה".

6. תנאי הזכאות לאפשרות הרכישה המוזלת :

– רכישת המסך בוצעה ע"י צרכן סופי בתקופת המבצע.
– רכישת המסך בוצעה בחנות מורשה.
– המסך הנרכש יובא ע"י ישפאר מוצרי צריכה בע"מ וניתנה לו אחריות של ישפאר מוצרי צריכה בע"מ.
– המסך בשימוש ביתי בלבד.

7. אחריות הרשת/סוחר בתקופת המבצע

באחריות הרשת / סוחר לפתוח מק"ט קד"מ למקרן קול מדגם HTC-T290 ללא חיוב בצירוף אחת מסדרות המסכים המשתתפות במבצע.

אספקת מקרן קול והטלוויזיה תתבצע ישירות לבית הלקוח על ידי ישפאר .

באחריות הרשת / סוחר להעביר בתקופת המבצע חשבונית קנייה / הזמנה הכוללת את המסך שבמבצע בשורה אחת ואת מקרן הקול המתנה שבמבצע בשורה נפרדת וללא חיוב.

המתנה לא תשלח לסניף / חנות בגין מלאי קיים אלא בעבור מכירות לצרכן הסופי

אין כפל מבצעים

ישפאר מוצרי צריכה בע"מ